Oxyfend

Oxyfend เป็นครีมที่สามารถใช้ในการรักษาโรคเริมและหูดโดยอาศัยสารธรรมชาติเช่นชาเขียวแอลไลซีนและวิตามินอีซึ่งผลิตโดย บริษัท Ostmann Research LTD ในสหรัฐอเมริกา

ข้อบ่งชี้ Oxyfend

เริม, เริมที่อวัยวะเพศ, หูดที่อวัยวะเพศ, condyloma, หูดทั่วไป

ราคา Oxyfend

Oxyfend มีราคาประมาณ 80 เรียล

วิธีใช้ Oxyfend

ทาครีมวันละ 2 ครั้งในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ

ผลข้างเคียงของ Oxyfend

นั่นไม่ใช่.

ข้อห้ามสำหรับ Oxyfend

อย่าใช้ครีมในกรณีตั้งครรภ์ให้นมบุตร ห้ามใช้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี