ไอโซซอร์ไบด์ (Isordil)

Isordil เป็นยาสำหรับรักษาอาการแน่นหน้าอกหรือการรับรู้เกี่ยวกับหัวใจ ยานี้ใช้สำหรับรับประทานหรืออมใต้ลิ้นซึ่งมี isosorbide dinitrate เป็นสารออกฤทธิ์ซึ่งเป็นยาขยายหลอดเลือดที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อเรียบลดอาการเจ็บหน้าอก

ยานี้ผลิตโดยห้องปฏิบัติการ EMS Sigma Pharma และสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาที่มีใบสั่งยา

ไอโซซอร์ไบด์ (Isordil)

ราคา

Isordil มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 7 เรียล

ข้อบ่งใช้

Isordil มีไว้สำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและหัวใจล้มเหลว

วิธีใช้

การใช้ Isordil ทำผ่านแท็บเล็ตตามคำแนะนำของแพทย์ โดยปกติแพทย์จะแนะนำให้รับประทานยาเม็ดขนาด 5 มก. ถึง 30 มก. รับประทานวันละ 4 ครั้ง

ในบางกรณีอาจบ่งบอกถึงยาเม็ดอมใต้ลิ้นขนาด 5 มก. ถึง 10 มก. ทุกๆ 2 หรือ 3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงบางอย่างของยา ได้แก่ ปวดศีรษะเวียนศีรษะอ่อนเพลียสมองขาดเลือดความดันเลือดต่ำในการทรงตัวคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียนอนไม่หลับสีซีดเหงื่อออกผื่นและผิวหนังอักเสบ

ข้อห้าม

ห้ามใช้ Isordil ในกรณีที่แพ้ยา isosorbide dinitrate และในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร