วิธีนวดเท้าเพื่อความผ่อนคลาย

การนวดเท้าช่วยต่อสู้กับความเจ็บปวดในบริเวณนั้นและผ่อนคลายและผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยและเครียดในที่ทำงานหรือโรงเรียนทำให้มั่นใจได้ถึงความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจเพราะเท้ามีจุดเฉพาะที่ผ่านการนวดกดจุดคลายความตึงเครียด ของร่างกายทั้งหมด

การนวดเท้านี้สามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือโดยผู้อื่นเพราะทำได้ง่ายและสะดวกเพียงแค่มีน้ำมันหรือครีมเพิ่มความชุ่มชื้นเพียงอย่างเดียวที่บ้าน

วิธีนวดเท้าเพื่อความผ่อนคลาย

ขั้นตอนในการนวดเท้าเพื่อความผ่อนคลายมีดังนี้

1. ล้างและทำให้เท้าชุ่มชื้น

ล้างและเช็ดเท้าให้แห้งเป็นอย่างดีรวมทั้งระหว่างนิ้วเท้าจากนั้นใส่น้ำมันหรือครีมเล็กน้อยลงในมือข้างหนึ่งแล้วให้ความร้อนผ่านไประหว่างสองมือ จากนั้นทาน้ำมันที่เท้าจนถึงข้อเท้า

2. นวดให้ทั่วเท้า

ใช้เท้าด้วยมือทั้งสองข้างแล้วดึงไปด้านใดด้านหนึ่งด้วยมือข้างหนึ่งแล้วดันไปอีกด้านหนึ่งด้วยมืออีกข้าง เริ่มจากปลายเท้าไปที่ส้นเท้าแล้วขึ้นไปอีกครั้งจนถึงปลายเท้าทำซ้ำ 3 ครั้ง

3. นวดนิ้วเท้าและหลังเท้าแต่ละข้าง

วางนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างไว้ที่ปลายนิ้วแล้วนวดจากบนลงล่าง หลังจากเสร็จสิ้นการนวดเท้าให้นวดเท้าทั้งหมดโดยเคลื่อนไหวจากบนลงล่างขึ้นไปที่ส้นเท้า

4. นวดเอ็นร้อยหวาย

วางมือข้างหนึ่งไว้ใต้ข้อเท้าและใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมืออีกข้างหนึ่งนวดเอ็นร้อยหวายไปทางส้นเท้าจากบนลงล่าง ทำซ้ำการเคลื่อนไหว 5 ครั้ง

5. นวดข้อเท้า

นวดในรูปแบบของวงกลมบริเวณข้อเท้าโดยเปิดมือทั้งสองข้างและกางนิ้วออกใช้แรงกดเบา ๆ ค่อยๆเคลื่อนเท้าด้านข้างไปที่นิ้วเท้า

6. นวดด้านบนของเท้า

นวดส่วนบนของเท้าเคลื่อนไหวไปมาประมาณ 1 นาที

7. นวดนิ้วเท้าของคุณ

บิดและค่อยๆดึงนิ้วเท้าแต่ละข้างโดยเริ่มที่ฐานของนิ้ว

8. นวดให้ทั่วเท้า

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยการจับเท้าด้วยมือทั้งสองข้างแล้วดึงไปด้านหนึ่งด้วยมือข้างหนึ่งแล้วดันไปอีกด้านด้วยมืออีกข้างหนึ่ง

หลังจากนวดด้วยเท้าข้างหนึ่งแล้วให้ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันกับเท้าอีกข้างหนึ่ง